Jestliže o nikom nemohu říct nic dobrého, neříkám nic.

Jestliže o nikom nemohu říct nic dobrého, neříkám nic.