V neshodě s blízkými řešte pouze současnou situaci, nevytahujte minulost.

V neshodě s blízkými řešte pouze současnou situaci, nevytahujte minulost.