Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, podnikněte okamžitě kroky k její nápravě.

Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, podnikněte okamžitě kroky k její nápravě.