Sešity pro výpočet hmotnosti a vyvážení letadla

Dnes to bude krátké….snad. Myslím, že jedna z oblastí, kde bychom se mohli při používání leteckých simulátoru nachytat při menším podvádění, je hmotnost a vyvážení letadla. Ano, některá doplňková letadla mají speciální panely pro kontrolu naložení letadla. Tyto panely umožňují Continue reading Sešity pro výpočet hmotnosti a vyvážení letadla

Weight and Balance Sheets

Today it is going to be short…. maybe. I think, one of the areas where we might caught ourselves cheating a bit, when using flight simulator, is aircraft weight and balance. Yes, some aircraft addons have special panels for controlling Continue reading Weight and Balance Sheets