SDH Čelákovice

Stránka sboru dobrovolných hasičů v Čelákovicích, jehož jsem také členem… Najdete zde průběžně aktualizované informace o dění ve sboru (výjezdy, mladí hasiči, občas i nějaké foto či článek).